Maternell alder og risiko for operativ fødsel

Lina Herstad Om forfatteren
Artikkel

Det er en større risiko for operativ fødsel hos eldre førstegangsfødende mødre enn hos yngre, men barnet blir i liten grad berørt av dette.

Lina Herstad. Foto: Ram Gupta

Antall kvinner som utsetter barnefødsler øker, og gjennomsnittsalderen ved første fødsel i Norge er 28,5 år. Det er gjort mange studier av forholdet mellom mors alder og komplikasjoner i forbindelse med fødsel, men få av disse er utført blant friske kvinner, selv om de fleste av dagens eldre fødende er friske.

Med data fra Medisinsk fødselsregister og Statistisk sentralbyrå undersøkte vi 169 583 førstegangsfødende lavrisikokvinner som fødte til termin i tidsrommet 1999 – 2009. Ved økende alder hos mor steg alle typer operativ forløsning, spesielt elektivt keisersnitt, der økningen var størst i de eldste aldersgruppene. Elektivt keisersnitt uten registrert medisinsk årsak var 12 ganger hyppigere blant kvinner over 39 år enn de på 20 – 24 år, akutt keisersnitt tre ganger og operativ vaginal fødsel to ganger så hyppig. Maternell blødning ved fødsel økte også med økende alder hos mor. Forekomsten av komplikasjoner hos barnet var liten, og bortsett fra infeksjon hos nyfødte og overflytting av nyfødte til nyfødtintensiv avdeling var den absolutte stigningen av komplikasjoner med økende alder hos mor lav.

Funnene fra studien kan brukes som bakgrunn for risikovurdering av eldre førstegangsfødende og fødselsovervåking av eldre fødende. Det er viktig å være bevisst på den økte fødselsrisikoen ved økende alder, samtidig som den enkelte gis trygghet på at det går bra for de fleste eldre førstegangsfødende.

Disputas

Lina Herstad disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 9.6. 2015. Tittelen på avhandlingen er Maternal age and delivery at term; a population-based registry study of low-risk primiparous women.

Anbefalte artikler