Kommentar

RE: Omskjæring av gutter

Andreas Wahl Blomkvist
Aalborg Universitet
Interessekonflikt:  Nei

Chaudhry og medarbeidere tegner et galt bilde av debatten om mannlig omskjæring, igangsatt i Tidsskriftet av debattinnlegget til Michael Bretthauer og Erlend Hem (1). De overser den seriøse kritikken mot mannlig omskjæring, samtidig som de forsøker å knytte denne kritikken sammen med de heller useriøse påstandene fra aktivisten Frisch. Dette er debattstøy som ikke adresserer noen av de kritiske argumentene. Chaudhry og medarbeidere har heller valgt å vise sin utvetydige tillit til American Academy of Pediatrics sin rapport (2).

Hvor man tar HPV-prøven fra er relevant for en korrekt vurdering av om omskjæring beskytter mot HPV-smitte. Ingen av de to randomisert, kontrollerte studiene American Academy of Pediatrics-rapportenrefererer til tar hensyn til dette, og hvis man justerer for denne feilkilden, så er ikke resultatene signifikante (3, 4). Dette bekreftes i en større kohortstudie publisert senere for amerikanske forhold (5). American Academy of Pediatricsforetar heller ikke sammenligning mot HPV-vaksinen, hvilket er høyst relevant for norske forhold.

Det er også flere kritikkverdige forhold som tydeliggjøres av HIV-studiene. Det refereres til tre studier som alle er fra Afrika, og som viser en gjennomsnittlig absolutt risikoreduksjon på omtrent 1.3%. For å beregne denne effektstørrelsen for amerikanske forhold har de ekstrapolert det “beste" resultatet i relativt risikoreduksjon (60% risikoreduksjon) til en matematiske modell og beregnet at 298 menn må omskjæres for at ett HIV-tilfelle skal unngås (6). Dette til tross for at to av studiene rapporterte lavere risikoreduksjon. Ingen av de tre studiene tar hensyn til lead time bias, hvilket gir en enda lavere risikoreduksjon (7). American Academy of Pediatricssin konklusjon tar heller ikke høyde for en parallell randomisert, kontrollert studie som så nærmere på omskjæring hos HIV-infiserte menn og partneren sin HIV-status. Her ble det funnet en økt risiko for HIV-smitte hos kvinnen ved omskjæring (8).

Det er flere metodologiske, etiske og juridiske problemer med de nevnte randomiserte studiene på HIV (7). Til slutt: Bretthauer og Hem snakker om omskjæring av guttebarn til tross for at alle RCT-studiene er foretatt på yngre menn. Av hensyn til autonomi virker det mer rimelig å vente til barnet selv kan bedre bestemme om han ønsker forhuden skåret vekk eller ikke.

Litteratur

1. Bretthauer M, Hem E. Omskjæring av gutter. Tidsskr Nor Legeforen 2015;1926-7

2. American Academy of Pediatric. Male Circumcision. Pediatrics 2012;130,e756-e785

3. Van Howe RS. Sampling Bias Explains Association between Human Papillomavirus and circumcision. J Infect Dis 2009;200(5):832

4. Storm MR. Male Circumcision for the Prevention of HSV-2 and HPV Infections. N Engl J Med 2009;261:307-308

5. Vanbuskirk K et al. Circumcision and acquisition of HPV infection in young men. Sex Transm Dis. 2011 Nov;38(11):1074-1081

6. Sansom SL et al. Cost-effectiveness of newborn circumcision in reducing lifetime HIV risk among US males. PloS One 2010 Jan 18;5(1):e8723

7. Boyle GJ, Hill G. Sub-Saharan African randomised clinical trials into male circumcision and HIV transmission: methodological, ethical and legal concerns. J Law Med. 2011 Dec;19(2):316-34

8. Wawer et al. Randomized Trial of Male Circumcision in HIV-infected Men: Effects on HIV Transmission to Female Partners, Rakai, Uganda. Lancet 2009 Jul 18; 374(9685): 229-237

Published: 20.12.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media