Kommentar

RE: Omskjæring av gutter

Farrukh A. Chaudhry
Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei

Michael Bretthauer og Erlend Hem diskuterer medisinske artikler om helsefordeler ved mannlig omskjæring. Som ventet får de motbør; gutteomskjæring er et tabu i Norge.

To miljøer dominerer debatten: 1) American Academy of Pediatrics (AAP; >60.000 barneleger) nedsatte en «task force» som systematisk gikk gjennom alle (>1300) publiserte studier om gutteomskjæring (1995-2010), og konkluderte at helsemessige fordeler ved neonatal omskjæring veier tyngre enn ulempene, og at dette rettferdiggjør offentlig tilbud (1). 2) Epidemiolog Morten Frisch rapporterte flere «sensasjonelle» funn: 10916 personer ble i 2005 invitert til en nasjonal helseundersøkelse, hvorav 7275 deltok i et intervju og kun 5552 sendte selv-evalueringsskjema hvorfra ~25% ble diskvalifisert. Frisch satt igjen med 1893 ikke-omskårne og 103 omskårne menn, samt 1907 og 75 kvinner gift med henholdsvis ikke-omskårne og omskårne menn. ~70% i begge grupper ble omskåret etter 6 måneder, sannsynligvis medisinsk indisert (2). Frisch ignorerer bias i utvalg, selvrapportering og omskjæringsårsaker, og påstår at «circumcision is associated with frequent orgasm difficulties in Danish men and with a range of frequent sexual difficulties in women….» (2). Hvordan 1/3 av verdens menn som er omskåret også kan vise til god forplantningsevne forblir et mysterium. Studien har nesten fatale mangler i metode og fortolkning, men trekkes frem som endelig bevis i saken. Frisch hevder også at omskårede barn i større grad utvikler autismespekterlidelser, mens ikke-muslimer i tillegg har økt risiko for hyperaktivitetsforstyrrelser (3). Autismeekspert og nobelprisvinner Thomas Südhof mener autismespekterlidelser skyldes hjerneutviklingsfeil med arvelig komponent (4). Basert på nasjonale helseregistre fastholder Frisch at smerteopplevelsen ved gutteomskjæring påvirker hjernens utvikling og resulterer i autismespekterlidelser, men likevel med en forhud som evner å differensiere mellom muslimer og ikke-muslimer!

Barneombud Anne Lindboe og Trond Markestad allierte seg med nettopp denne anti-gutteomskjæringsaktivisten og hevder, uten empirisk grunnlag, at AAP’s konklusjoner er «culturally biased» og påstår at «…claimed health benefits, including protection against HIV/AIDS…. are questionable, weak,….." (5) og ser bort fra at det er publisert >60 vitenskapelige artikler (>30 RCT’er) som nesten enstemmig rapporterer redusert risiko for HIV smitte etter mannlig omskjæring, påvist bl.a. i en Cochrane review (6). Vitenskapelig påvist, men det er selvfølgelig åpent for debatt hvilke implikasjoner gutteomskjæring har for fremme av folkehelse: Omskjæring kan med god effekt kombineres med kondombruk og vaksiner for HIV og HPV. Men dette betinger at en bruker kondom og blir vaksinert mot HPV (kun ca 80% jenter idag; ingen gutter foreløpig). I motsetning til AAP kan ingen av de nevnte aktører vise til noe som ligner på en gjennomgang av medisinsk litteratur om emnet. Dette går på troverdigheten løs. Vi etterlyser en mer seriøs tilnærming til dette spørsmålet enn dårlig underbygde påstander fra anti-omskjæringsaktivister.

Litteratur

1. Male Circumcision. Pediatrics 2012; 130, e756-e785

2. Frisch M, Lindholm M Gronbaek M. Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmark. Int J Epidemiol 2011; 40:1367-1381.

3. Frisch M, Simonsen J. Ritual circumcision and risk of autism spectrum disorder in 0- to 9-year-old boys: national cohort study in Denmark. J R Soc Med 2015; 108:266-279.

4. Rothwell PE, Fuccillo MV, Maxeiner S et al. Autism-associated neuroligin-3 mutations commonly impair striatal circuits to boost repetitive behaviors. Cell 2014; 158:198-212.

5. Frisch M, Aigrain Y, Barauskas V et al. Cultural bias in the AAP's 2012 Technical Report and Policy Statement on male circumcision. Pediatrics 2013; 131:796-800.

6. Siegfried N, Muller M, Deeks JJ et al. Male circumcision for prevention of heterosexual acquisition of HIV in men. Cochrane Database Syst RevCD003362 2009.

Published: 07.12.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media