Kommentar
RE: Kumulert sum ved overvåking av postoperative sårinfeks