Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Knut Boe Kielland, ph.d. Mortality, morbidity and treatment uptake related to hepatitis C among people who have injected drugs in Norway. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.11. 2015.

Bedømmelseskomité: Graham Foster, Blizard Institute of Cell and Molecular Science, Queen Mary University of London, Storbritannia, John-Arne Røttingen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og Kirsten Muri Boberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Olav Dalgard, Ellen J. Amundsen og Jørgen Bramness.

Kjetil Hagene Egge, ph.d. Combined inhibition of complement and CD14 in human experimentally induced bacterial inflammation and in porcine sepsis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.11. 2015.

Bedømmelseskomité: Andrea Tenner, University of California, Irvine, USA, Reinhard Würzner, Department of Hygiene Microbiology and Social Medicine, Innsbruck Medical University, Innsbruck, Østerrike, og Knut Lundin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Tom Eirik Mollnes.

Kathrine F. Vandraas, ph.d. Hyperemesis gravidarum: Exploring potential consequences for mothers and their offspring. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 10.11. 2015.

Bedømmelseskomité: Anne-Marie Nybo Andersen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark, Bjørn Olav Åsvold, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Marit Lieng, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Veiledere: Andrej Grjibovski, Per Magnus, Tom Grotmol og

Nathalie C. Støer.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Ib Jammer, ph.d. Perioperative interventions and postoperative outcomes. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 5.11. 2015.

Bedømmelseskomité: Ramani Moonesinghe, University College Hospital, London, Storbritannia, Lars S. Rasmussen, Københavns universitet, Danmark, og Asgaut Viste, Universitet i Bergen.

Veiledere: Reidar Kvåle, Gro Østgaard og Hans Flaatten.

Kristoffer Evebø Sand, ph.d. Immunological aspects of myelodysplastic syndromes. Scientific environment. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 6.11. 2015.

Bedømmelseskomité: Arjan van de Loosrecht, VU Medical Center, Amsterdam, Nederland, Martin Jädersten, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, og Eva Ringdal Pedersen, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Astrid Olsnes Kittang og Øystein Bruserud.

Steinar Lundemoen, ph.d. Pulsatile and non-pulsatile perfusion strategies during cardiopulmonary bypass. An experimental approach to anesthesia, hemodynamics, microvascular fluid shifts, and tissue perfusion. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 13.11. 2015.

Bedømmelseskomité: Alexander Wahba, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, John-Peder Escobar Kvitting, Universitetssjukehuset i Linköping, Sverige, og Jan Erik Nordrehaug, Universitetet i Bergen.

Veileder: Paul Husby.

Bente Brannsether-Ellingsen, ph.d. Overweight and obesity in children: a study of weight-related anthropometric variables in childhood. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 13.11. 2015.

Bedømmelseskomité: Anders Juul, Universitetet i København, Danmark, Rønnaug Ødegård, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Jørn V. Sagen, Universitetet i Bergen.

Veileder: Pétur B. Júlíusson.

NTNU

www.ntnu.no/kalender#tag­disputaserdmf

Erik Madssen, ph.d. Exercise-induced effects on coronary atherosclerosis assessed by grayscale and radiofrequency intravascular ultrasound. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 3.11. 2015.

Bedømmelseskomité: David Erlinge, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige, Thor Trovik, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, og Petter Aadahl, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Rune Wiseth og Vibeke Videm.

Anbefalte artikler