Godt om kognitiv miljøterapi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dramsdahl, Margaretha

  Jordahl, Helge

  Kognitiv miljøterapi

  Samarbeid og endring. 247 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-450-1775-5

  Denne norske boken er skrevet av to erfarne klinikere med allsidig praksis som har erfaring fra bruk av kognitiv metode i behandling og undervisning gjennom mange år.

  Boken er skrevet med tanke på ansatte i psykiatriske sengeavdelinger, rehabiliteringssentre og bofellesskap. Målgruppen er også utdanningskandidater og studenter i profesjonsutdanninger og i videre- og etterutdanninger.

  Det er to hoveddeler. I kapitlene 1 – 5 gjennomgår forfatterne det teoretiske grunnlaget for kognitiv miljøterapi, og i kapitlene 6 – 9 konsentrerer de seg om praktisk utøvelse av kognitiv miljøterapi.

  Forfatterne begynner med et bilde av hvordan situasjonen for pasienter i psykiatriske institusjoner har endret seg. Så gjennomgår de en del forutsetninger som må være til stede for at man skal kunne lykkes med å implementere en felles modell. Det krever blant annet bevisst ledelse, god organisering og systematisk opplæring av alle ansatte.

  Vi får ett glimt inn i nevrovitenskapen – forskning på sammenhengen mellom biologi og psykologi. Her er det enda mye spennende forskning som gjenstår.

  Gjennomgangen av grunnprinsipper i kognitiv atferdsterapi er ryddig og oversiktlig. De legger vekt på at kognitiv miljøterapi forutsetter et tett samarbeid mellom alle ansatte i avdelingen og mellom pasient og terapeut. Metoden forutsetter brukermedvirkning, og målsettingen med tiltakene er økt egenmestring.

  I den andre halvdelen beskriver forfatterne ulike verktøy, dvs. teknikker som brukes i terapien. Det er en systematisk og god gjennomgang av tiltak som egner seg for pasienten individuelt og i gruppesammenheng, og beskriver hvordan samhandling og daglige situasjoner i avdelingen kan benyttes for å hjelpe pasienten til å bli bevisst sine tanker og reaksjoner.

  Boken egner seg nok best for de som har noe kunnskap om kognitiv terapi fra før. Den er nyttig både for studenter og for ledere som er opptatt av kompetanseheving i avdelingen og vurderer kognitiv miljøterapi.

  Det er viktig med økt søkelys på kompetanse og kvalitet i psykiatrisk praksis og nødvendig med mer kunnskap om hvordan miljøtiltak fungerer. Her gjenstår mye arbeid, og systematiske tiltak med planlagt evaluering vil være av stor betydning.

  Teksten er lettlest, med et godt språk og morsomme, små illustrasjoner. Jeg anbefaler den for alle som er interessert i og arbeider med miljøterapi som et behandlingstilbud.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media