En bok som gjør det lettere å lære histologi

Edward B. Messelt Om forfatteren
Artikkel

Gude, Martin Faurholdt

Dahl, Annette Møller

Veedfald , Simon

Histologi – tekst og atlas

434 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2015. Pris DKK 650

ISBN 978-87-7749-551-9

Så har det skjedd igjen – en ny lærebok i histologi fra Danmark. Hittil har Genesers histologi vært studentenes favoritt, ikke minst takket være at den er skrevet på dansk. Det er intet mindre enn imponerende at det finnes forfattere som tør satse på å utgi enda en bok innen et så begrenset marked som det her er snakk om. Når så likevel er tilfellet, skjer det med bravur.

Det foreliggende bokverket viser kvaliteter som gjør at det, uten tvil, også bør gjøres tilgjengelig for lesere utenfor Norden. Hva er det så som danner basis for dette utsagnet? Først og fremst fremstår læreboken som hendig både i format, layout og ikke minst i omfang. Dette med lærebøkers omfang er en særlig utfordring for forfattere. Med basis i å ville gjøre bøkene særlig aktuelle ligger det en fare for at et stort omfang av nyere forskningsresultater lett finner veien til lærebøker, og dermed bidrar til at de svulmer opp til å få et omfang som langt overgår det som er forventet at studenter skal tilegne seg i studietiden.

Forfatterne som her anmeldes, har på en forbilledlig måte unngått å lage et «monster» av en bok. Med et omfang på drøyt 400 sider makter de å formidle moderne histologi i et omfang som er godt tilpasset medisinstudiet.

I utgangspunktet er boken bygd opp på en tradisjonell måte, der vi kort presenteres for histologiske metoder for deretter å ledes fra cellenivået, via de forskjellige vevene, til de individuelle organene. Etter dette kommer det et kapittel på 12 sider som omhandler de forskjellige fargemetodene som benyttes i histologien. Det er et viktig tema som ofte får en stemoderlig omtale i andre lærebøker, men som bidrar til å gi studentene en god innføring i bakgrunnen for hvorfor de forskjellige cellene og vevskomponentene fremstår med de fargene de får på snitt.

Avslutningsvis er det et histologisk atlas som inneholder over 150 bilder. Både bildene i atlaset og de som ellers er knyttet til de forskjellige kapitlene, er av fremragende kvalitet. Figurtekstene er målrettede, og de mange fremragende tegningene, utført av medisinsk illustratør Ole Elmstrøm, bidrar i høy grad til å lette forståelsen. Det er bare snakk om originaltegninger og ikke en lang rekke lån fra andre bøker. Med slike tegninger kan man spare mye tekst uten at det går på bekostning av en helhetlig forståelse. Jeg anbefaler boken på det sterkeste.

Anbefalte artikler