Kommentar
RE: Et ulogisk og uheldig bivirkningsbegrep