Kommentar

RE: E-sigaretter - til skade eller nytte?

Morten Moe
Get AS
Interessekonflikt:  Nei

Sanner og Grimsrud går igjen til angrep på min dokumentasjon og kompetanse i stedet for å besvare min kritikk av deres påstander. De kritiserer at jeg henter støtte for min argumentasjon fra elektroniske informasjonssider og blogger. I stor grad har jeg referert til og kritisert deres egne kilder, og de kildene jeg har tilført diskusjonen refererer etter min mening i aller høyeste grad til vitenskapelig dokumentasjon eller statistikk som underbygger mine påstander.

Sanner og Grimsrud hevder å ha mer tiltro til vitenskapelig dokumentasjon enn til blogger og elektroniske informasjonskilder. Samtidig overser de selv mye av forskningen som er gjort på e-sigaretter og kritiserer sine meningsmotstandere for lav grad av innsikt. Eksempelvis ignorerer de alt av forskning gjort av K. Farsalinos og medarbeidere, som kanskje er den gruppen som har gjort mest forskning på e-sigaretter. Mesteparten av denne forskningen er tilgjengelig via nettsiden www.ecigarette-research.com. Farsalinos, som både er lege og forsker, har også påpekt store mangler i Sanner og Grimsruds forskning, dokumentasjon og argumentasjon (1). Det er altså ikke bare vi med «mindre innsikt» som forsvarer e-sigarettens eksistens, slik Sanner og Grimsrud påstår. Det er også et tankekors at den store majoriteten av leger jeg selv og andre dampere har pratet med eller vært til konsultasjon hos, virker å ønske e-sigaretter velkommen. Sanner og Grimsrud fremstiller saken som om all vitenskap og medisinsk ekspertise er enige i deres syn. Det er ikke tilfelle.

Jeg tillater meg en oppsummering: Sanner og Grimsrud ønsker å regulere e-sigaretter, et produkt som vi alle er enige om at er mindre helseskadelig enn tobakk og som derfor kan redde millioner av liv, ut av markedet. De hevder å ha forsøkt å forklare meg bakgrunnen for sine synspunkter, uten at de har fulgt mine stadige oppfordringer om å dokumentere nikotinets avhengighetsskapende egenskaper (uten tobakk inne i bildet) eller å dokumentere ett eneste tilfelle av en røyker som debuterte med e-sigaretter. Den walisiske regjeringen gjorde nylig et forsøk på det siste, uten hell (2). Med mindre Sanner og Grimsrud akter å diskutere sak, og ikke person, blir denne diskusjonen ganske meningsløs, og min skepsis til Sanner og Grimsruds bakenforliggende motiver er blitt sterkere.

Litteratur

1. Farsalinos K. Evidence about nicotine toxicity and the dry puff phenomenon. BMJ 2015;351:h4863 http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4863/rr-13 (19.10.15)

2. Deans D. Questions raised over whether e-cigarettes lead to smoking after survey can't find a single regular user that has never smoked . Wales online, 8.10.15. http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/questions-raised-over-whet… (19.10.15)

Publisert: 23.10.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media