Tilbakevendende kortvarig depresjon

Hans Lövdahl Om forfatteren
Artikkel

Tilbakevendende kortvarig depresjon er en underkjent stemningslidelse. Studiens funn indikerer at lidelsen tilhører det bipolare spektrum.

Hans Lövdahl. Foto: Dannevig foto

Tilbakevendende kortvarig depresjon (recurrent brief depression) ble oppdaget gjennom folkehelseundersøkelser (livtidsprevalens 3 – 4  %). Imidlertid er det sjelden man støter på pasienter med denne diagnosen (ICD-10: F38.10) i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Årsaken kan ligge i lidelsens kliniske forløp. Internasjonalt har man derfor etterlyst en klinisk studie av tilbakevendende kortvarig depresjon.

Mitt doktorgradsarbeid ble utført ved Rikshospitalet med støtte fra bl.a. Norges forskningsråd. 40 pasienter og 21 matchede kontrollpersoner ble utredet med strukturert diagnostisk intervju og multiple psykometriske og nevropsykologiske tester. En subgruppe var også med i testing av korttidshukommelse (funksjonell MR) og undersøkelse av aktiveringsforskjeller i hjernen. Pasientene hadde i gjennomsnitt hatt tilbakevendende kortvarig depresjon i 13,5 år. Halvparten hadde foruten kortvarige månedlige depresjoner à 2 – 3 dager, uten fast relasjon til menstruasjoner, også kortvarige hypomane episoder. Kvinneandelen var omtrent to tredeler, og gjennomsnittsalderen 33 år. Nær alle opplevde depresjoner av høyeste alvorlighetsgrad, og en tredel hadde atypiske depressive symptomer, som ekstrem utmattelse, økt appetitt og økt søvnbehov. Nær halvparten rapporterte anfallsvis ukontrollerbart sinne. Komorbid panikklidelse korrelerte sterkt med forekomsten av hypomani.

Studien er den første i sitt slag, og funnene tyder på at tilbakevendende kortvarig depresjon tilhører det bipolare spektrum. Dette indikerer at tilstanden bør behandles med et stemningsstabiliserende medikament.

Disputas

Hans Lövdahl disputerte for dr.philos.-graden ved Universitetet i Oslo 6.2.2015. Tittelen på avhandlingen er Phenomenological and cognitive aspects of recurrent brief depression.

Anbefalte artikler