Hvor gode er tuberkulintestene hos barn?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tuberkulose rammer nesten en million barn årlig på verdensbasis.

  Synne Jenum. Foto: Kristin Ellefsen
  Synne Jenum. Foto: Kristin Ellefsen

  Testene Mantoux og Quantiferon (QFT) er viktige supplementer i utredningen da de påviser smitte med Mycobacterium tuberculosis, men er dårlig validert hos små barn. Testresultatene kan divergere og endre seg over tid.

  I doktorgradsarbeidet mitt har vi tatt utgangspunkt i to indiske kohortstudier av henholdsvis barn under tre år og ungdom i alderen 12 – 18 år og undersøkt faktorer som påvirker disse tuberkulintestene. Vi har analysert genekspresjon og T-cellefenotyper for å øke den immunologiske forståelsen av hva tuberkulintestresultatene representerer, og utforsket nye diagnostiske muligheter.

  Mantoux- og Quantiferon-testene hadde dårlig sensitivitet for tuberkulose hos barn under tre år (henholdsvis 31 % og 23  %). Korrigert for andre faktorer var alder under to år assosiert med negative tuberkulintester og inkonklusiv Quantiferon-test. Sannsynligheten for inkonklusiv Quantiferon-test økte også ved interkurrent sykdom (hoste og feber) og kronisk underernæring, mens mer akutt underernæring var assosiert med negative Mantoux-tester. Barn som testet positivt for begge testene, hadde oftere vært utsatt for smitte og hadde økt immunaktivering. Vi fant at genet RAB33A kan brukes til å identifisere barn med tuberkulose, eventuelt i kombinasjon med andre gener (areal under kurven, AUC: 0,78 – 0,92). T-celler med evne til koproduksjon av flere cytokiner har vært antatt å beskytte mot utvikling av tuberkulose i smittede personer. Vi fant imidlertid et lavere antall av disse cellene i friske ungdommer som bekjempet M.tuberculosis etter smitte.

  Arbeidet bidrar til økt kunnskap om diagnostiske og prediktive tuberkulosemarkører hos barn, som er et satsingsfelt definert av Verdens helseorganisasjon.

  Disputas

  Synne Jenum disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 8.12.2014. Tittelen på avhandlingen er Mycobacterium tuberculosis infection and disease – a contribution to the understanding of immunological diagnostics in children.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media