Kommentar

RE: Nyttig, men litt kjedelig

Alv A. Dahl
Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Ja

Jeg takker for en positiv anmeldelse av boka «Komorbiditet i somatikk og psykiatri. Forståelse, betydning og konsekvenser.», der jeg er medforfatter. Jeg kan ikke se at tittelen på anmeldelsen, «Nyttig, men litt kjedelig», er dekkende for innholdet i anmeldelsen. Sammenhengen mellom premisser og konklusjon er mangelfull, etter min vurdering.

Litteratur

1. Lunde L-H. Nyttig, men litt kjedelig. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135, 1277.

Published: 11.08.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media