Kommentar

RE: E-sigaretter - til skade eller nytte?

Tore Sanner
Interessekonflikt:  Nei

T. Sanner og T.K. Grimsrud svarer S. Willassen:

Helseskadende effekter av ren nikotin på mennesker lite undersøkt. Det er viktig å være klar over at Royal Society for Public Health (RSPH) ikke er en vitenskapelig institusjon, men en medlemsorganisasjon for britiske helsearbeidere. Willassen viser i sitt innlegg til en pressemelding fra RSPH, ikke en vitenskapelig artikkel. Pressemeldingen omtaler en rapport som RSPH nylig har offentliggjort (1), og i denne rapporten er det bare én enkelt referanse som omhandler toksiske effekter av nikotin, nemlig en syv år gammel oversiktsartikkel. Det er ikke angitt hvem som har skrevet RSPH-rapporten.

Gravide kvinner og personer med nylig diagnostisert hjerteinfarkt eller hjerneslag advares mot bruk av medisinske nikotinerstatningsprodukter. Nikotin er sannsynligvis en medvirkende årsak til at brukere av tobakksprodukter har dårligere prognose ved kreftsykdom og redusert effekt av kreftbehandling (2). I tillegg mistenkes nikotin for å bidra til utvikling av type 2-diabetes (3).

Litteratur

1. Royal Society for Public Health (RSPH). Stopping smoking by using other sources of nicotine (2015, august). http://www.rsph.org.uk/filemanager/root/site_assets/our_work/position_s… (14.8.15)

2. Sanner T, Grimsrud TK. Nicotine: carcinogenicity and effects on response to cancer treatment - A review. Front Oncol 2015; 5: 196. doi:10.3389/fonc.2015.00196 (in press)

3. Östenson CG, Hilding A, Grill V et al. High consumption of smokeless tobacco («snus») predicts increased risk of type 2 diabetes in a 10-year prospective study of middle-aged Swedish men. Scand J Public Health 2012; 40: 730 – 7.

Publisert: 18.08.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media