Kommentar

RE: E-sigaretter - til skade eller nytte?

Tore Sanner
Interessekonflikt:  Nei

T. Sanner og T.K. Grimsrud svarer M. Moe:

Moe reiser tvil om nikotin i seg selv er avhengighetsskapende. Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff. Nikotin oppfyller kriteriene for å klassifiseres som avhengighetsskapende og er det stoffet som utløser avhengighet ved bruk av tobakksprodukter (1, 2). Det er imidlertid individuelle forskjeller i evnen til å bli avhengig av nikotin. Tobakksindustrien kjente til avhengighetsproblemet på et tidlig tidspunkt og har utnyttet dette til å manipulere med tilsetningsstoffer som påvirker avhengigheten. Det er for øvrig en kjent sak at en avhengighet også kan påvirkes av psykologiske, sosiale og andre atferdsmessige forhold.

Moe er uenig når vi skriver at det er en kraftig økning i bruken av e-sigaretter blant unge mennesker. Flere undersøkelser har vist at dette er riktig. To eksempler, i New Zealand økte andelen av 14-15 åringer som hadde prøvd e-sigaretter fra 7,0 % i 2012 til 20 % i 2014 (3). I Florida hadde 1,5 % av 11-13 åringer brukt e-sigaretter de siste 30 dagene i 2011. I 2014 var andelen økt til 4,0 %. For 14-17 åringene var de tilsvarende tallene 3,1 % i 2011 og 10,8 % i 2014 (4).

Moe mener at «det helt meningsløst for noen som har prøvd e-sigaretter å gå over til et produkt som både smaker verre og påvirker helsa svært negativt.» Det er vel kjent fra andre typer avhengighet (alkohol, narkotika) at brukerne går over til andre produkter når tilgjengeligheten endres. I løpet av neste år må myndighetene bestemme om e-sigaretter skal selges fritt, og dersom e-sigaretter blir tilgjengelig i norske butikker, blir det neste spørsmålet om det skal være tillatt å bruke e-sigaretter på steder hvor det ikke er tillatt å røyke. Vi vet at flere røykere benytter snus på steder hvor de ikke har anledning til å røyke, og vi frykter at det samme vil være tilfelle blant brukere av e-sigaretter.

Litteratur

1. Dybing E, Sanner T. Biological aspects of nicotine addiction (In Norwegian). Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122:302-5,

2. Le Foll B, Goldberg SR. Effects of nicotine in experimental animals and humans: an update on addictive properties. Handb Exp Pharmacol. 2009 ; 192:335-67.

3. White J, Li J, Newcombe R et al. Tripling use of electronic cigarettes among New Zealand adolescents between 2012 and 2014. J Adolescent Health 2015; 56: 522-528.

4. Porter L, Duke J, Hennon M et al. Electronic cigarette and traditional cigarette use among middle and high school students in Florida, 2011-2014. PLOS ONE 2015 DOI:10.1371/ journal.pone.0124385

Publisert: 18.08.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media