Kommentar

RE: Alkoholforbruk - en naturlig del av anamnesen

Øistein Kristensen
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehu
Interessekonflikt:  Nei

Forfatterne svarer:

Kristen Osty foreslår i sin kommentar en indirekte måte å spørre om alkoholbruk på, en måte som hun mener er mindre provoserende. Takk for tipset! Det er mange måter å innlede en samtale om alkoholbruk i medisinsk sammenheng, og det går sikkert an å finne sin personlige vri.

Vårt hovedpoeng er at pasientene i liten grad blir spurt, selv om 92% oppgir at de synes det er OK å bli spurt om alkoholbruk. Prosentsatsen er tilsvarende for tobakk. Derfor burde helsepersonell ikke være så tilbakeholdne med å være konkrete og gå rett på sak, kanskje av misforstått redsel for å støte pasienten. I stedet bør det være en naturlig del av anamneseopptaket. Vår erfaring er god ved å spørre på samme måte som for tobakk, kun med vekt på konkret forbruk. I stedet for et ja-nei-spørsmål om hvorvidt pasienten bruker alkohol, kan det intuitive «Når drakk du alkohol sist?» passe. Selvfølgeligheten i spørsmålet gjør at vedkommende ikke uten videre vil benekte bruk. Deretter går man videre med mengdespørsmål for å kartlegge forbruket, som omtalt i kommentarartikkelen.

Published: 17.08.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media