Kommentar

RE: Alkoholforbruk - en naturlig del av anamnesen

Kirsten Osty
Interessekonflikt:  Nei

«Spørsmål omkring bruk av nikotin og alkohol bør være en naturlig del av anamneseopptaket...» hevdes det i en kommentarartikkel i Tidsskriftet (1). Jeg vil komme med et lite råd til dem som skal stille spørsmål om alkoholforbruk. I stedet for å spørre «drikker du?» kan det være lettere å svare ved å skulle plassere seg på en skala fra 0 til 10. Dette kan brukes for alle spørsmål som er litt personlige. Man føler seg mindre angrepet enn hvis «du» er et viktig ord i spørsmålet.

Litteratur

1. Kristensen Ø, Vederhus J-K. Alkoholforbruk - en naturlig del av anamnesen. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1240 – 1

Published: 11.08.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media