Kommentar
RE: Alkoholforbruk - en naturlig del av anamnesen