LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

En diagnostisk prosess er basert på de samme prinsippene i alle spesialiteter: Lytt til pasientens historie, undersøk pasienten systematisk og gjennomfør et resonnement

Lytte, lete, tenke

Legeutdanning i Norge

Medisinstudenter skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem til gode leger. Studentene skal stimuleres til kritisk tenkning, få trening i pasientundersøkelse og beslutningsprosesser og tilegne seg kunnskap og innsikt. Det er mye å lære på seks korte år. Skal studentene lære «alt», kan resultatet bli at de lærer mindre. Med en erfaren lege som mentor kan den personlige og faglige utviklingen under studiet styrkes.

Lytte, lete, tenke

En mentor for medisinstudenten

Heilskapleg medisinarutdanning – felles ansvar

Hvem skal bli lege?

Legar må bidra i medisinsk grunnutdanning

Alkohol som helsetema

Alkoholbruk og røyking er knyttet til sykdom og uhelse. Pasienter innlagt på sykehus blir oftere spurt om røykevaner enn om alkoholforbruk. Mange av dem med høyt alkoholforbruk oppgir at de ikke fikk råd under innleggelsen om å redusere eller slutte med alkohol. Dette viser en kartlegging av alkoholbruk og røyking hos pasienter ved Sørlandet sykehus. Leger bør bli flinkere til å ta opp alkoholbruk med sine pasienter, mener forfatterne.

Kartlegging av alkoholbruk og røyking hos pasienter innlagt i medisinsk avdeling

Kramper for første gang

Et generalisert tonisk-klonisk krampeanfall kan ha mange årsaker. Det kan være uprovosert eller være provosert av bl.a. hypoglykemi, alkoholabstinens, hjerneslag eller hodeskade. Genetisk predisposisjon og livsstil er viktige risikofaktorer. Utredningen omfatter grundig anamnese, klinisk undersøkelse, EKG, EEG og cerebral MR. Behandlingen er avhengig av årsak.

Førstegangs generalisert tonisk-klonisk krampeanfall

Brystsmerter med sjelden årsak?

Akutte brystsmerter er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse, særlig blant eldre. Les og lær av historien om en mann i 70-årene som hadde flere episoder med akutt innsettende retrosternale smerter få uker etter en kneoperasjon.

En mann i 70-årene med hypertensjon og akutte brystsmerter

Anbefalte artikler