Kommentar
RE: Typisk vekstmønster for malignt pleuralt mesoteliom