Kommentar

RE: Markov-modellering

Erik Nord
Universitetet i Oslo/Folkehelseinstituttet
Interessekonflikt:  Nei

E. Nord svarer:

Torbjørn Wisløff og Bjarne Robberstad har innvendinger mot min ordbruk i artikkelen om Markov-modellering. Jeg tror ordbruken i litteraturen kan variere. De forklarer deretter Monte Carlo-simulering på mildest talt ikke helt lett forståelig vis. Min hensikt var å åpne noe som for mange er en svart boks, og å få lesere til å forstå kjernen i Markov-modellering ved å framstille to varianter så konkret og enkelt som mulig. I mitt enkle eksempel har de to variantene samme forventede resultat. Selvsagt er Markov-modellering ofte en mer komplisert affære. Men det var ikke det jeg ville vise. Tilbakemeldinger jeg har fått, tyder på at lesere finner de enkle eksemplene mine hjelpsomme. Wisløffs og Robberstads kommentar framstår som litt negativ, og jeg ser ikke helt poenget med det.

Published: 12.07.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media