Kommentar

RE: E-sigaretter - til skade eller nytte?

Morten Moe
Get
Interessekonflikt:  Nei

Jeg ønsker igjen å kommentere Sanner og Grimsruds svar på min kritikk av deres kronikk (1). De underbygger sin påstand om at nikotin på egenhånd, altså uten tobakk, er avhengighetsskapende med en henvisning til at nikotin er avhengighetsskapende i både snus og røyk. Både snus og røyk inneholder jo tobakk, så denne dokumentasjonen kan vel ikke være gyldig i denne sammenhengen. Det finnes mye nyere forskning som tyder på det motsatte. Se for eksempel disse to artiklene (2,3). For øvrig stammer gjengs oppfatning av nikotin som den avhengighetsskapende faktor i tobakksrøyk fra svært tvilsomme kilder som for ikke lenge siden ble kastet ut av FDA's TPSAC (Tobacco Products Scientific Advisory Committee) på grunn av interessekonflikter da de mottok vederlag fra diverse medisingiganter (4).

Jeg ser også et stort problem med måten Sanner og Grimsrud forsøker å dokumentere sin påstand om at bruk av e-sigaretter øker voldsomt blant unge ikke-røykere. Deres første kilde (5) viser at e-sigaretter erstatter tobakk, i og med at andelen røykere går ned samtidig som bruk av e-sigaretter øker, mens det samlet sett holder seg stabilt. Er dette virkelig noe vi ønsker å regulere i senk? Deres andre kilde (6) undersøker «ever-users», altså alle som noen gang har prøvd e-sigaretter, men sier lite om hvor mange som blir faste brukere.

Sist men ikke minst fortsetter den ugyldige sammenlikningen med snus. For det første er det helt meningsløst for noen som har prøvd e-sigaretter å gå over til et produkt som både smaker verre og påvirker helsa svært negativt. For det andre dokumenterer Sanner og Grimsrud heller ikke denne gang et eneste tilfelle av noen som har gått fra å bruke e-sigaretter til å røyke sigaretter. Dette første forklarer her det andre. Jeg observerer at forfatterne ønsker å vente i mange år på dokumentasjon på en slik trend, men nå har e-sigarettene vært her såpass lenge at det burde være mulig å oppdrive ett eneste tilfelle hvis det skal være sannsynlig at dette blir en trend. For det tredje; hvis det dukker opp et og annet tilfelle som gjør nettopp dette, anser jeg det som svært sannsynlig at dette er personer som ville begynt å røyke uansett. Dette er også en stor svakhet ved påstanden om at snusbruk fører til sigarettrøyking: hva hvis snus ikke hadde vært tilgjengelig – hadde da disse personene gått rett på sigarettene? Er det snusen i seg selv som gjør at de begynner med sigaretter eller er det mer sannsynlig at disse personene er disponert for å begynne med sigaretter uansett?

Litteratur

1. Sanner K, Grimsrud TK. E-sigaretter – til skade eller nytte? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:959 – 61

2. Fagerstrom K. Dependence on tobacco and nicotine. Nicotine science and policy 14.12. 2013. http://nicotinepolicy.net/karl-fagerstrom/520-dependence-on-tobacco-and… (10.08.2015).

3. Updating recommendation on smoking cessation. The myth of nicotine addiction. A letter from Professor Molimard to HSA. Form indep 26.8.2013. http://www.formindep.org/The-myth-of-nicotine-addiction.html (10.08.2015).

4. Anti-smoking experts paid by Big Pharma. Another article by Klaus K. Frank Davis 8.11. 2014. https://cfrankdavis.wordpress.com/2014/11/08/anti-smoking-experts-paid-… (10.08.2015).

5. McCarthy M. “Alarming” rise in popularity of e-cigarettes is seen among US teenagers as use triples in a year BMJ 2015;350:h2083

6. White J, Li J, Newcombe R et al.Tripling use of electronic cigarettes among New Zealand adolescents between 2012 and 2014. J Adolescent Health 2015; 56: 522-528.

Publisert: 12.08.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media