Kommentar

RE: E-sigaretter - til skade eller nytte?

Tore Sanner
Interessekonflikt:  Nei

T. Sanner og T.K. Grimsrud svarer M. Moe:

De to sentrale punktene i kommentarene til IT-konsulent Morten Moe er spørsmålet om nikotin er avhengighetsskapende i fravær av andre stoffer i tobakksrøyk og spørsmålet om personer som aldri har røykt vil gå over til å røyke sigaretter etter å ha brukt e-sigaretter.

Helt siden slutten av 1950-tallet har tobakksindustrien forstått at nikotin er nøkkelen til trofaste kunder (1). Vi vet at det er meget lett å bli avhengig av nikotin uansett om det tas opp fra lungene som ved røyking og bruk av e-sigaretter, eller fra slimhinnene i munnhule og nese som ved bruk av snus.

På samme måte som det er få personer som begynner med tobakksprodukter etter at de er 18 - 20 år, vil det sannsynligvis være få voksne som ikke bruker eller har brukt tobakksprodukter som vil begynne med e-sigaretter. Vår bekymring er ungdommen. Industrien driver intens reklame for e-sigaretter overfor ikke-røykende ungdom i land hvor dette er tillatt, og en rekke undersøkelser har vist en kraftig økning i bruken av e-sigaretter blant unge mennesker, også ungdom som ikke tidligere har brukt tobakksprodukter (2,3). Disse vil kunne bli avhengige av nikotin på samme måte som de som begynner å røyke eller begynner med snus.

I Sverige ble bruk av snus vanlig blant ungdom lenge før norsk ungdom begynte med snus. Således brukte noe over 10% av unge svenske menn mellom 15 og 19 år snus i 1969/70, men det er først nå i de siste årene at man har kunnet demonstrere at ungdom som hadde prøvd snus i ung alder har langt høyere risiko enn andre for å være røykere i slutten av ungdomsårene (4). Tilsvarende vil vi forvente at ungdom som prøver e-sigaretter vil ha økt risiko for å bli røykere når de blir eldre, men vi forventer i likhet med det man har funnet i forbindelse med snus, at det vil ta flere år før man i epidemiologiske undersøkelser kan vise dette.

Litteratur

1. WHO. Evaluation of the tobacco industry positions on addiction to nicotine A report prepared for the Tobacco Free Initiative. World Health Organization Geneva 2008: 69 pages.

2. McCarthy M. “Alarming” rise in popularity of e-cigarettes is seen among US teenagers as use triples in a year BMJ 2015;350:h2083

3. White J, Li J, Newcombe R, et al.Tripling use of electronic cigarettes among New Zealand adolescents between 2012 and 2014. J Adolescent Health 2015; 56: 522-528.

4. Joffer J, Burell G, Bergström E et al. Predictors of smoking among Swedish adolescents. BMC Public Health 2014; 14: 1296.

Publisert: 21.07.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media