Kommentar

RE: E-sigaretter - til skade eller nytte?

Bjørn Tore Kieding
Interessekonflikt:  Nei

Sanner og Grimsrud bruker ulykker og forgiftninger i forbindelse med e-sigaretter som et argument for at slike ikke bør tillates (1). Consumer product safety commission i USA rapporterer: «A new CPSC data report issued today shows that 349 consumers (84 percent of them were children younger than age 9) were killed between 2000 and 2011, when TVs, furniture or appliances toppled over onto them. Last year (2011) had the highest one-year number of fatalities reported. The 41 recorded fatalities is an increase from 31 in 2010 and 27 in 2009. This total also may increase in future years as additional fatalities are reported.» (2). Likevel er det ingen planer om å forby fjernsynsapparater. Dødsfall i trafikken? Ingen planer om å forby kjøring av biler...

Ellers er det relativt mange ulykker med helt vanlige husholdningskjemikalier hvert år. Men ingen skriker opp om å forby Klorin. Etter min mening kan ulykker ikke brukes som argument, for man kan ha ulykker med stort sett alt som fins.

Litteratur

1. Sanner T, Grimsrud TK. E-sigaretter – til skade eller nytte? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:959 – 61

2. http://www.cpsc.gov/en/Newsroom/News-Releases/2013/The-Tipping-Point-Hi… (20.7.15)

Publisert: 21.07.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media