Kommentar

RE: E-sigaretter - til skade eller nytte?

Morten Moe
Get
Interessekonflikt:  Nei

Jeg ønsker å komme med noen kommentarer til Sanner og Grimsruds svar:

Sanner og Grimsruds svar på min kritikk leser jeg kun som en gjentakelse av det som står i kronikken (1). Jeg er klar over at de er redde for at en etablert nikotinavhengighet vil gjøre det lettere å begynne med vanlige sigaretter, men det gjør ikke deres sammenligning mellom snus og e-sigaretter mer gyldig. Vi kan ikke basere fremtidig regulering på redsler som kan vise seg å være ubegrunnede.

Jeg kom med en utfordring til Sanner og Grimsrud om å dokumentere ett eneste tilfelle av en ikke-røyker som starter med e-sigaretter for så å gå over til vanlige sigaretter. Dette har de ikke kommet med, og det overrasker meg heller ikke nevneverdig, da jeg ikke tror det har skjedd. For en forhenværende røyker vil det ikke være noe logisk grunn til å gå tilbake til vanlige sigaretter, da e-sigarettene gir en bedre opplevelse – det er dette jeg mener gjør dem så effektive.

I tillegg er det også slik at det er svært få ikke-røykere som begynner med e-sigaretter. Sanner og Grimsrud påstår at bruken sprer seg til aldri-røykere. Dette stemmer ikke med virkeligheten, se for eksempel deres egen referanse (2) hvor det konkluderes med at «det er lite som tyder på at noe mer enn et ubetydelig antall aldri-røykere bruker produktet regelmessig» (2, side 5). Det henvises også videre til en nyere rapport (3), som viser at det ikke er noen trend at bruken sprer seg til aldri-røykere. Grimsrud og Sanner referer også til to andre artikler (4,5) for å underbygge denne påstanden. Ut ifra sammendragene (og min tidligere erfaring med denne type undersøkelser) underbygger dataene i disse studiene heller ikke Sanner og Grimsruds påstander. Eksempelvis ser vi i den første at de først finner en svært lav bruk blant aldri-røykere (1.4%), men baserer konklusjonen, at mange ikke-røykere bruker e-sigaretter, på at en tredel av brukerne er ikke-røykere (3). Det er vel da innlysende at de også tar med dem som har sluttet ved hjelp av e-sigaretter i denne andelen?

Hvis man skal problematisere bruken av et røykesluttprodukt blant forhenværende røykere, vil jo alle røykesluttprodukter bli problematiske ... så lenge de virker, selvsagt. Merk også at det er stor forskjell på en ikke-røyker og en aldri-røyker, samt stor forskjell på å ha prøvd noe én eller to ganger og det å bruke det fast. Disse forskjellene mistenker jeg at bevisst viskes ut fra en del undersøkelser for at tallmaterialet skal understøtte konklusjonen, og man må gå litt i dybden for å se hva tallene faktisk sier.

Jeg vil opprettholde min utfordring om å dokumentere ett enkelt tilfelle av en ikke-røyker som starter med e-sigaretter, for så å gå over til sigaretter, og i tillegg vil jeg utfordre Sanner og Grimsrud til å dokumentere at nikotin er avhengighetsskapende også ved fravær av andre stoffer i tobakksrøyk. Dette kan de for eksempel gjøre ved å dokumentere tilfeller av ikke-røykere som har blitt avhengige av andre nikotinholdige røykesluttprodukter.

Litteratur

1. Sanner K, Grimsrud TK. E-sigaretter – til skade eller nytte? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:959 – 61

2. Electronic cigarettes (also known as vapourisers). Action on smoking and health (ASH), nov. 2014. www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf (15.7.15)

3. Use of electronic cigarettes (vapourisers) among adults in Great Britain. Action on smoking and health (ASH), may 2015. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf (15.7.15)

4. McMillen RC, Gottlieb MA, Shaefer RM et al. Trends in electronic cigarette use among U.S. adults: Use is increasing in both smokers and nonsmokers. Nicotine Tob Res 2014. E-publisert 6.11.

5. Goniewicz ML, Gawron M, Nadolska J et al. Rise in electronic cigarette use among adolescents in Poland. J Adolesc Health 2014; 55: 713 – 5.

Publisert: 16.07.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media