Kommentar

RE: Hjerteinfarkt i ødemarken i Peru

Ola Dale
NTNU/St.Olavs Hospital
Interessekonflikt:  Nei

Takk for mange hyggelige reaksjoner på artikkelen min i Tidsskriftet (1). Jeg har lyst til å dele en tilbakemelding jeg fikk fra en kollega: «Sjøl hadde eg infarkt i februar-94, blokka, men ikkje stenta i mai, og året etter var me i Machu Picchu, men gjekk ikkje inkastien. Gjekk bra og har vore frisk sidan og på mange spektakulære turar seinare, også i høgda i Chile på over 4000 m.»

Litteratur

1. Dale O. Hjerteinfarkt i ødemarken i Peru. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1051 – 3

Published: 21.06.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media