Kommentar
RE: Ambulansepersonell i Norge - alene utenfor sykehuset?