Kommentar
RE: Diffusjonsvektet MR ved transitorisk iskemisk anfall