Utvalgt arbeidssted: Akershus universitetssykehus

Artikkel

Menneskelig nær – faglig sterk.

Foto: Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus (Ahus) er Norges største akuttsykehus. Vi er lokal- og områdesykehus for nær 10 % av landets befolkning og har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

Institusjonen består av sykehuset på Nordbyhagen, Ski sykehus, avdelinger for psykisk helsevern ved Skytta i Nittedal, Gaustad i Oslo og Bråten og Lurud i Skedsmo, distriktspsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og ruspoliklinikker på Jessheim, Lillestrøm, Grorud, Furuset og i Ski.

Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring. Sykehuset leverer spesialisttjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.

Historie

Akershus universitetssykehus ble offisielt åpnet 15.5. 1961. Området på Nordbyhagen ble etter hvert bygd ut med boliger, barnehager, nærbutikk og flere bygninger med sykehusfunksjoner. I 1978 kom det andre større byggetrinnet. Siden er det kommet til en rekke enkeltstående bygninger og mindre tilbygg til sykehuset.

Stortinget vedtok i 1999 at det daværende Sentralsykehuset i Akershus (SiA) skulle bli universitetssykehus. I 2001 startet undervisningen. Den ble raskt trappet opp slik at man kunne gi undervisning helt frem til avslutning av studiet. I dag er fakultetsdivisjonen en av ti avdelinger tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Siden 2002 har universitetssykehuset stått sentralt innen forsking og medisinundervisning.

Nytt sykehus

Stortinget ga i 2003 klarsignal for et nytt universitetssykehus i Akershus. Styret i Helse Øst vedtok 18.12. 2003 at byggearbeidet skulle starte i mars 2004. 1.3. 2004 kunne daværende helseminister Dagfinn Høybråten ta det første spadetaket. Sykehuset sto ferdig 1.10. 2008.

Anbefalte artikler