Risikofaktorer for skulderdystoki ved fødsel

Eva Astrid Øverland Om forfatteren
Artikkel

Høy fødselsvekt, tidligere skulderdystoki og maternell diabetes gir økt risiko for skulderdystoki.

Eva Astrid Øverland. Foto: Øystein Hasselø Horgmo

Fastsittende skuldre under fødselen, skulderdystoki, er en sjelden, men dramatisk situasjon som oppstår hvis barnets skuldre ikke følger enkelt etter etter at hodet er født. Skulderdystoki kan medføre alvorlige komplikasjoner både for mor og barn. Kunnskap om risikofaktorer er viktig for å kunne forbygge denne fødselskomplikasjonen.

I mitt doktorarbeid brukte jeg data fra Medisinsk fødselsregister og inkluderte mer enn to millioner vaginale fødsler fra perioden 1967 – 2009. Forekomsten av skulderdystoki i populasjonen var på 0,7 %.

Høy fødselsvekt var den viktigste risikofaktoren for skulderdystoki, og hele tre firedeler av alle tilfeller opptrer når fødselsvekten er over 4 000 gram. Ved høy fødselsvekt hadde flergangsfødende høyere risiko for skulderdystoki enn førstegangsfødende. Etter justering for fødselsvekt var det lavere risiko for skulderdystoki etter termin enn hvis fødselen skjedde før termin. Dette gjaldt spesielt hvis mor hadde diabetes. Gjentakelsesrisikoen er på over 7 %, men varierer med fødselsvekten i det aktuelle svangerskap. En kombinasjon av skulderdystoki ved en tidligere fødsel og høy fødselsvekt i det aktuelle svangerskapet innebar særlig høy risiko for ny skulderdystoki.

En gravid kvinne som tidligere har opplevd en skulderdystoki, bør anbefales forløsning med keisersnitt når antatt fødselsvekt er på 4 500 gram eller mer.

Disputas

Eva Astrid Øverland disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 14.11.2014. Tittelen på avhandlingen er Shoulder dystocia at delivery: population-based studies of risk factors.

Anbefalte artikler