Østmarka

Artikkel

Illustrasjon: Martin Bernar Losvik, basert på foto fra Trondheim byarkiv/Creative Commons

Avdelingen er en del av St. Olavs hospital, Divisjon psykisk helsevern. Den ligger i Trondheims-bydelen Lade. Her er det også et skoletilbud for ungdom og voksne som er i psykiatrisk behandling.

Anbefalte artikler