MINNEORD

Artikkel

Arne Emil Schjøth

Arne Emil Schjøth døde 12.2. 2015 etter en tids sykdom. Han ble født i 1930 i Oslo og var i flere tiår (1967 – 2000) sjef og overlege ved Klinisk-kjemisk avdeling, Vest-Agder sentralsykehus (i dag Sørlandet sykehus Kristiansand).

Schjøth publiserte en rekke forskningsartikler, og han skrev om vitenskapsfilosofiske og helhetsmedisinske perspektiver i Tidsskriftet, i Inter Medicos (kvartalstidsskrift for Norges kristelige legeforening) og i Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Han bidro sterkt til utgivelsen av de to etikkbøkene Aktuelle problemer i medisinsk etikk og Medisinsk etikk – grunnlagsproblemer i kristent lys og deltok i etiske debatter i dagspressen. Hans synspunkter var ikke minst interessante når han som laboratorielege og medisinsk teknolog var kritisk til innføring av medisinsk-teknologiske metoder, som visse fosterundersøkelser. Her identifiserte han en etisk liv-død-problematikk som gikk ut over fosteret, noe den rådende tidsånd ønsket å neglisjere.

Schjøth hadde en levende kristen tro. Han var glad i Kirken, men også bekymret for bibelfjern flørting som fulgte rådende politiske stemninger.

Han og familien opplevde utfordringer, tap og lidelser. Mye tid ble brukt på medmennesker med eksistensielle problemer. Sammen med sin engasjerte kone Magnhild bidro han til den økte betoningen av brukererfaringer for å bedre den psykiatriske helsetjeneste.

Schjøth kunne fremføre sitt budskap alvorstungt, dog alltid basert på en positiv livsfilosofi. Han var også mannen som stilte de kloke spørsmålene. Han var lavmælt og nådde likevel alltid frem. Nå hører vi ikke lenger hans røst, men vi vil aldri glemme den.

Vi lyser fred over Arne Emil Schjøths minne og sender våre varme tanker til familien.

Anbefalte artikler