MINNEORD

Artikkel

Torstein Hovig

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at vår gode venn Torstein Hovig gikk bort 14.2. 2015, 87 år gammel.

Etter barndom i Overhalla tok han i 1948 examen artium med beste karakter på Trondheim katedralskole. Der deltok han aktivt i gymnassamfunnet Fraternitas Nidarosiensis og knyttet mange varige vennskapsbånd.

Torstein ble en meget dyktig lege og forsker. Etter medisinsk embetseksamen i 1954 tok han i 1965 doktorgraden med avhandlingen Platelet aggregation in vitro and in vivo. Han arbeidet i en årrekke ved Avdeling og Institutt for patologi ved Rikshospitalet og var fra 1985 professor samme sted. Han ledet instituttets elektronmikroskopiske laboratorium og bidro med dette i både forskning og diagnostikk.

For sin blodplateforskning oppnådde han internasjonal anerkjennelse og mottok som bevis på dette i 1970 den prestisjefylte amerikanske Elwood A. Sharps forskningspris. Han var av de første som påviste at koagulering utløses av blodplatenes kontakt med kollagen, en observasjon som er blitt stående som en milepæl i vår forståelse av koagulering og trombedanning. Torstein skrev i 2005 på invitasjon en oppsummering av sin blodplateforskning i Journal of Thrombosis and Haemostasis. Hans «historical sketch» fra pionerårene er den dag i dag spennende lesning.

På Rikshospitalet ble arbeidet innenfor nyrepatologi et sentralt virkeområde, med hovedvekt på diagnostikk av nyresykdommer og på forandringer i den transplanterte nyre. I 1980- og 90-årene var kunnskapen om forandringer i transplantatet ved avstøtningsreaksjon (rejeksjon) i rivende utvikling. Torstein bidro til flere forskningsarbeider på området. I samarbeid med bl.a. Medisinsk avdeling B tok han initiativet til en omfattende studie av forandringer i nyrer transplantert fra levende giver.

Som medarbeider og veileder hadde Torstein en enestående evne til konstruktivt og positivt samarbeid. Med sitt inkluderende vesen var han flink til å knytte kontakter på tvers av fagmiljøer og til å fremheve og oppmuntre sine medarbeidere gjennom gode tilbakemeldinger. Han så alltid mennesket i medarbeideren og utviste raushet og et stort personlig engasjement.

Torstein var et stort omsorgsmenneske med positive holdninger – først og fremst overfor sin kjære familie, men også for sine venner, kolleger og pasienter. Han hadde evnen til å følge opp og pleie kontakt med kolleger og en meget stor vennekrets. Vi har den største medfølelse med Berit, barn og barnebarn, som dypt vil savne en interessert og aktiv familiefar. Vi vil også savne vår kunnskapsrike og innsiktsfulle venn.

Anbefalte artikler