MINNEORD

Artikkel

Torstein Hovig

Vår gode kollega Torstein Hovig døde i sitt hjem 14.2. 2015 etter en tids kreftsykdom. En pioner i norsk patologi og en nestor i norsk medisin er dermed gått bort.

Torstein ble født i Overhalla i Namdalen 3.1. 1928 og ble således 87 år gammel. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1954, for deretter å bli en i det første kullet av kandidater i turnustjeneste. I forbindelse med 50-årsjubileet for dette har Torstein i Tidsskriftet levende beskrevet hvordan det var å være turnuslege på den tiden. Med sitt lune humør var han alltid en god forteller.

Tidlig fattet Torstein interesse for forskning, en interesse han dyrket hele sitt voksne liv – med stor innlevelse, drevet av nysgjerrighet og vitebegjær. Etter fremgangsrikt forsvar av sin medisinske doktorgrad ble Torstein ansatt som spesiallege, senere dosent/overlege og professor/overlege ved Institutt og Avdeling for patologi ved Universitetet i Oslo/Rikshospitalet. Her ble han helt sentral i utviklingen av et elektronmikroskopisk laboratorium, og han vil bli husket som en fremsynt pioner i etableringen av elektronmikroskopi for forskning og diagnostikk i Norge.

Blodplater og sykdommer relatert til hemostase var en forskningsmessig hovedinteresse. Hans arbeider oppnådde stor internasjonal anerkjennelse og medførte tallrike invitasjoner til internasjonale kongresser og flere opphold som gjesteforsker ved ulike ledende laboratorier. Mange av publikasjonene har hatt stor gjennomslagskraft, og fremdeles siteres hans arbeider 40 – 60 ganger per år. Innen diagnostikk ble nyre- og transplantasjonspatologi en hovedlinje, og samarbeidet med kliniske kolleger ved Rikshospitalet var omfattende. Torstein veiledet 12 kandidater til den medisinske doktorgrad. Han deltok aktivt i patologiundervisningen av medisinstudentene, og mange leger husker de vakre bildene som illustrerte hans spennende forelesninger.

De siste årene av Torsteins yrkesaktive liv var en del preget av sykdom, men med ukuelig vilje kom han alltid tilbake. Den siste stipendiaten han førte frem til disputas forsvarte sin doktorgrad i 2004, og Torsteins siste vitenskapelige publikasjon i patologi kom i 2011. I tillegg til egen vitenskapelig aktivitet var han aktivt medlem av flere ledende organer ved universitet/fakultet og hospital, og han var innvalgt medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1993.

Som samfunnsinteressert borger deltok Torstein også i lokalpolitikken, blant annet som Venstres representant i Bærum skolestyre i en årrekke.

Torstein var et varmt menneske, levende opptatt av sin familie og sine venners liv, helse og velbefinnende.

Vi lyser fred over Torstein Hovigs minne. Våre tanker går til Berit, barn og barnebarn.

På vegne av tidligere kolleger

Anbefalte artikler