Kan hodeskader i fotball forebygges?

John Andreas Bjørneboe Om forfatteren
Artikkel

Strengere regelfortolkning kan gi færre hendelser med høy risiko for hodeskader.

John Andreas Bjørneboe. Foto: Helene Andersen

Fotball er den mest populære lagidretten i Norge, med over 360 000 aktive spillere. Det høye antallet kombinert med høy skaderisiko gjør at spillet forårsaker mellom en firedel og halvparten av alle idrettsrelaterte skader i Europa.

Mitt doktorgradsarbeid tok utgangspunkt i et skaderegistreringssystem i Tippeligaen. Det ble startet ved Senter for idrettsskadeforskning i 2000-sesongen. Vi fant at fra 2002 til 2007 økte risikoen for kampskader i Tippeligaen med 6 % per sesong, eller totalt 49 % i denne perioden, mens det var ingen endring når det gjaldt risiko for treningsskader eller belastningsskader. Samtidig gjorde kunstgresset sitt inntog i norsk toppfotball, og vi kunne vise at dette ikke førte til økt risiko for akutte skader sammenliknet med spilling på naturgress.

Vi gjennomførte en videoanalyse av situasjoner med høyt skadepotensial og fant en økning i slike hendelser fra 2000- til 2010-sesongen.

Før 2011-sesongen ble det innført strengere regelfortolkninger: direkte rødt kort for taklinger med høyt intensitet, tofotstaklinger og albuebruk med intensjon. Vi fant ingen endring i skadeforekomst, men det var færre hendelser med stort potensial for hodeskader med den strengere fortolkningen.

Vi har vist at skaderisikoen i norsk fotball nærmer seg insidensen i andre europeiske land. Et viktig funn var at strengere regelfortolkning ser ut til å kunne påvirke hvordan spillerne går inn i dueller. Dermed kan man på sikt kanskje bruke reglementet som et skadeforebyggende tiltak.

Disputas

John Andreas Bjørneboe disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 19.9. 2014. Tittelen på avhandlingen er Injury surveillance and prevention in male professional football.

Anbefalte artikler