Bedre seleksjon av rectumtumorer til transanal kirurgi

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Endorektal elastografi-evaluering er en lovende ny metode for stadievurdering av svulster i endetarmen, særlig tidlige stadier aktuelle for transanal kirurgi.

  Pasientene får nå skreddersydd behandling for endetarmskreft i multidisiplinære team. Vurderingen avhenger av kvaliteten på den bildediagnostiske utredningen. Særlig tidlige stadier er vanskelige å vurdere med MR-undersøkelse og endorektal ultralyd (ERUS). I mitt doktorarbeid ville vi se om ultralydbasert endorektal elastografi kunne bedre den preoperative stadievurderingen.

  Vi startet med en studie på et fantom og en gjennomførbarhetsstudie med 69 pasienter. Metodestudien viste hvordan vi burde velge referanseområde for målinger av strain-ratio (SR) (mål for hardhet). Gjennomførbarhetsstudien viste at vi kunne foreta SR-målinger med høy pasientetterlevelse og at målingene kunne skille mellom adenomer og adenokarsinomer i endetarmen (p < 0,001).

  Dette la grunnlaget for studier med 120 nye pasienter. Resultatene viste at elastografi er bedre enn endorektal ultralyd og MR-undersøkelse til å skille adenomer og adenokarsinomer. Elastografi ser ut til å gi bedre vurdering av tidlige stadier (T0, T1 og T2), men sannsynligvis ikke av større svulster (T2, T3, T4). Vi har laget en algoritme som kombinerer endorektal ultralyd og elastografi som vil kunne redusere antallet pasienter operert med rectumreseksjon der en transanal rectumsparende prosedyre ville ha vært kurativ.

  Funnene indikerer at endorektal elastografi i kombinasjon med eksisterende stadievurdering vil kunne bedre selekteringen av pasienter til transanal rectumsparende kirurgi og dermed redusere prosedyrerelatert morbiditet.

  Disputas

  Jo Erling Riise Waage disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 2.10. 2014. Tittelen på avhandlingen er Strain elastography evaluation of rectal tumours – a critical assessment of a new imaging method.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media