LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Det er viktig å holde seg oppdatert ved å lese fagartikler. Enda viktigere er det å huske det man leser

Dette kommer du ikke til å huske

Skader i russetiden

Så er det dokumentert: Russetid er skadetid. En landsomfattende kartlegging i perioden 2007 – 11 viser at mai er den måneden i året da 19-åringer har flest skader, og at 19-åringer har langt flere skader i mai enn det 16-åringer og 21- åringer har. Mye tyder på at dette skyldes økt bruk av alkohol i russetiden.

Forekomst av skader i russetiden

Utrykning på legevakt

Ambulansetjenesten blir nesten alltid varslet når pasienter er i en livstruende tilstand. Når legevaktlegen også varsles, er det er opp til legen selv å vurdere om det er behov for ham eller henne å rykke ut. Når og hvorfor velger legevaktleger å rykke ut i slike akuttsituasjoner? Dette er kartlagt i åtte legevaktdistrikter i Bergen.

Legevaktlegers avgjørelse om utrykning i akuttsituasjoner

Sigdcelleanemi – aktuelt også i Norge

Ved sigdcelleanemi endrer erytrocyttene form i et oksygenfattig miljø og hindrer dermed mikrosirkulasjonen. Sykdommen er arvelig og vanlig i deler av Afrika. Les og lær av historien om en ung mann fra Vest-Afrika som fikk luftveisinfeksjon, intense smerter og kardiopulmonal svikt.

En ung mann med luftveisinfeksjon og intense smerter

Lege i Lofoten

«Jeg har kastet opp om bord i legebåten, vært veterinær, gått på sykebesøk med ski på beina og ordnet selvangivelser. Og viktigst av alt – truffet fantastiske mennesker», forteller Morten Bain, som har vært allmennlege i Lofoten i over 30 år. Han ønsker LIS-stillinger i allmennmedisin for å styrke rekrutteringen av leger til distriktene.

Menneskene, medisinen og multene

Anbefalte artikler