Re: Forekomsten av føflekkreft øker igjen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne kronikken diskuteres økende forekomst av føflekkreft (1). Viktigste årsak til at aldersjustert forekomst av malignt melanom har økt 1100 prosent på 60 år (2) mener jeg er overdiagnostikk (3). Overdiagnostikk av malignt melanom er et velkjent fenomen. Welch & Blacks artikkel (3) om overdiagnostikk av kreft i Journal of the National Cancer Institute er referert 548 ganger de siste fem årene, og økningen i forekomst av malignt melanom er et klassisk eksempel på overdiagnostikk.

  Overdiagnostikk er definert som diagnostikk av små lesjoner som aldri ville blitt til sykdom i pasientenes levetid (4). Til sammenlikning er dødelighet av malignt melanom bare økt med rundt 300 prosent for menn og 150 prosent for kvinner (2). Forskjellen i trender i forekomst og dødelighet av malignt melanom kan ikke forklares med bedre behandling, fordi det knapt har skjedd noen forandringer i behandlingen.

  Overdiagnostikk av malignt melanom er nok vanskelig å unngå – man kan ikke nekte å ta biopsier når pasientene ønsker det eller når legene er redd for å overse en liten svulst. Men man må ikke unngå å diskutere problemet med overdiagnostikk når man skal diskutere årsaker til økning i forekomst.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media