Viktig bok om mestring av alvorlige psykiske lidelser

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gråwe, Rolf W.

  Mestring av alvorlige psykiske lidelser

  Et gruppebasert lærings- og mestringsprogram. Manual. 151 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 319

  ISBN 978-82-321-0359-1

  Denne lille boken (som er en del av «På vei til et bedre liv»-serien) er viktig for alle som arbeider i psykisk helsevern, ikke bare for dem som driver eller har tenkt å drive lærings- og mestringsprogrammer. Det er en manual for et strukturert program som integrerer sammensatte tiltak for pasienter med alvorlige, komplekse lidelser, og inneholder for eksempel tiltak rettet mot rusmiddelproblemer, aggresjon og utagering, fritid og venner, psykoedukasjon med hensyn til medisiner o.a. Slike programmer er en helt nødvendig del av de samlede behandlingstiltakene rettet mot pasienter i målgruppen. Hvis jeg savner noe, vil det være en litt bedre beskrivelse av hvilke pasienter som inkluderes i programmet, om det er noen eksklusjonskriterier, og noen mer spesifikke tiltak rettet mot stemmehøring.

  Boken er lettlest, pedagogisk og oversiktlig, og den beskriver grundig hvordan et slikt program bør drives. Under lesingen kom det tydelig frem at dette er et program som er gjennomtenkt og har bevist sin berettigelse gjennom praksis. Instruksjonene til kurslederne er gode, gir gjennomtenkt henvisning til aktuell kunnskap, og sammenhengen med pasientenes hjemmearbeid og arbeidsbok virker funksjonell. Spesielt vil jeg fremheve at rusmodulen er bra og oppdatert. Det foreligger forskning både fra Norge og USA som beskriver resultatene, referansene finnes i manualen.

  Det var en fornøyelse å lese en så gjennomarbeidet manual. Jeg tenker at alle som arbeider i psykisk helsevern, bør lese denne boken – ikke for at de skal drive slike kurs, men for å få med seg hva et slikt program inneholder, den tenkningen som ligger bak programmet, og den holdningen til pasientene som gjennomsyrer fremstillingen. Vi vet at alt som mobiliserer pasientenes egenmestring, har en avgjørende, positiv betydning for resultatet av behandlingen og for pasientenes livskvalitet i fremtiden, og et slikt program er nok den beste måten vi i dag kan få til det på. Jeg tenker også at det er godt mulig at den individuelle planen blir langt bedre og mer funksjonell for de pasientene som går gjennom programmet.

  Alt i alt en bok som er moderne, oppdatert og godt skrevet, og som anbefales varmt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media