En fyldig og god kasuistikkbok

Per Olav Løvsletten Om forfatteren
Artikkel

Grønhøj, Mads Byskov

Sjølander, Henrik

Medicinske og kirurgiske cases

932 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2014. Pris DKK 800

ISBN 978-87-7749-755-1

Denne utgivelsen henvender seg primært til medisinstudenter. Boken er en stor samling av kliniske kasuistikker innenfor en rekke medisinske og kirurgiske fag. Den er således ment å være relevant supplerende litteratur for trening i klinisk og differensialdiagnostisk tankegang, snarere enn en lærebok i indremedisin og kirurgi.

Boken er inndelt i 19 kapitler, med hvert sitt fagfelt. Følgende fag er inkludert: infeksjonssykdommer, gastroenterologi og gastrokirurgi, lungemedisin, kardiologi og hjerte- og karkirurgi, nefrologi, endokrinologi, hematologi, revmatologi, geriatri, nevrologi og nevrokirurgi, pediatri, akuttmedisin, urologi, gynekologi og obstetrikk, ortopedi, øre-nese-hals-sykdommer og oftalmologi.

Språket er enkelt, og kasuistikkene følger en fast mal uavhengig av fagfelt. I tillegg til kasuistikkene finnes det mange små faktabokser som utdyper og/eller forklarer viktige kliniske poeng. Flere steder er det også tabeller og algoritmer som gir kortfattet oversikt over for eksempel differensialdiagnostisk tankegang ved ulike symptompresentasjoner, ulike kliniske skåringsskjemaer osv. Boken har et godt register, og den er dermed enkel å finne frem i dersom man for eksempel vil repetere diagnostikk og behandling av en spesifikk sykdom. Kasuistikkenes oppbygning oppleves god. Helt fra anamnese til behandling og plan for videre oppfølging blir man tvunget til å ta valg og gjøre vurderinger.

Bokens struktur er nokså lik flere av de engelskspråklige kasuistikkbøkene. Kanskje vil noen påpeke at prisen er i overkant stiv sammenliknet med de engelskspråklige alternativene. Her må man likevel ta med i betraktningen at boken både har flere kasuistikker og dekker over flere fagområder enn de fleste konkurrentene. Et annet pluss er at det benyttes samme måleenheter for blodprøver som i Norge, med unntak av hemoglobin (som måles i mmol/l). Boken er oppdatert etter de nyeste danske retningslinjene, men ettersom behandlingstradisjon kan variere noe fra land til land, bør man likevel sjekke behandling og diagnostikk opp mot norske retningslinjer hvis man er i tvil. Medicinske og kirurgiske cases kan anbefales til alle medisinstudenter som går på kliniske semestre. Spesielt siste års studenter burde ha god nytte av denne boken i sine forberedelser til avsluttende eksamener.

Anbefalte artikler