En bok for venteværelset

Hilchen Sommerschild Om forfatteren
Artikkel

Tuft, Mia

Bjerke, Kristin

Lyn i hodet, kul i panna

32 s, ill. Oslo: Psykologi i praksis, 2013. Pris NOK 295

ISBN 978-82-999393-0-0

For femti år siden var det en oppgave for noen av oss å gjøre allmennheten og kollegene kjent med levekårene til familier med funksjonshemmede barn. I våre dager har dette temaet en selvskreven plass både i dagspressen og i faglitteraturen. Det er utgitt tallrike publikasjoner både for leg og lærd, og barn er også blitt en målgruppe for slik informasjon.

Den lille boken jeg nå har fått i hendene, er en slik barnevennlig opplysningsbok som tar sikte på å fortelle forståelig om barn med autisme og epilepsi. Jeg-personen i denne boken er Peder, en gutt i barneskolealder. Han er broren til Thomas, som er autist og også har epilepsi.

Boken viser gjennom tekst og tegninger hvordan livet med en funksjonshemmet bror byr på utfordringer og gleder. Tegningene har en enkel strek og klare farger som gir gode og forståelige situasjonsbilder.

Etter min mening kunne slike bøker som denne byttes ut med gamle nummer av «motorsport» på venteværelsene. Det kunne bli helseopplysning på sitt beste.

Anbefalte artikler