Appen jeg ikke visste jeg trengte

Eirik Methlie Hagen Om forfatteren
Artikkel

Hagve, Tor-Arne

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

App. Lastes ned fra App Store eller fra Google Play. Pris Gratis

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi har kommet i 4. utgave, og foreløpig foreligger den kun elektronisk. Den finnes som gratis applikasjon, eller «app», til iOS- og Android-telefoner, og det er denne versjonen undertegnede har testet i to måneder. I denne perioden har jeg jobbet som fastlegevikar og legevaktslege.

Det foreligger et vell av medisinske apper, og min første tanke rundt denne var: Vil jeg noen gang bruke den? Jeg bestiller tross alt som oftest de blodprøvene jeg vet både indikasjonen for og tolkningen av. Jeg må vel innrømme at tidligere papirutgaver av denne ressursen er noe jeg sjelden har brukt. Noe motvillig slo jeg derfor opp noen prøver for første gang i starten av januar. Å slå opp gikk overraskende greit. Designen er intuitiv og ujålete, og man trenger ingen opplæring i bruken av den. Søkefunksjonen er også god med fortløpende forslag til fullstendige søkeord.

Å slå opp prøver er appens store styrke. Man får raskt god og sentral informasjon om prøvene. Denne informasjonen er delt opp i bl.a. bakgrunn, indikasjoner, prøvetakingsrutiner, referanseområder og tolkning. Jeg synes dette fungerer godt, og man leser seg raskt opp på god og relevant informasjon.

Snart fant jeg ut at man også kan søke på sykdomstilstander. Man søker på tilstanden, og relevante prøver dukker opp. Dessverre fungerer ikke søkefunksjonen her spesielt godt, og treffene er ikke alltid hva jeg håper på. Da jeg for eksempel søkte på binyrebarksvikt, fikk jeg to treff: 21-hydroksylase-antistoff (aldri hørt om, men det gjør ikke noe, for jeg kan raskt lese meg opp i appen) og aldosteron. Jeg fikk overraskende nok ikke opp for eksempel kortisol. Dette er nok fordi prøvene kun kommer opp om sykdomstilstanden er nevnt under den aktuelle prøven. Da jeg slo opp på kortisol, hadde man nemlig brukt ordet binyrebarkinsuffisiens. Jeg mener at appen har et klart forbedringspotensial om søkefunksjonen bedres fra sykdomstilstander til prøver.

Etter hvert merket jeg at jeg – oftere enn jeg trodde – hadde behov for å slå opp prøver. Kan fedme forklare denne lett økte gamma-GT-verdien? Hva er referanseområdet for totalkolesterol hos en 70 år gammel mann? Det er her appen er best, og det er vel også for dette den hovedsakelig er ment. Det var også tilfredsstillende at jeg kunne være trygg i en diskusjon med en biokjemiker på Rikshospitalet vedrørende prøvetakingsrutiner på kromogranin A. Det er jeg ikke vant til.

Jeg visste ikke at jeg hadde behov for denne appen, men det har jeg. Den er derfor nå fast inventar på min telefon.

Anbefalte artikler