Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Virusinfeksjoner som denguefeber og chikungunya er en ikke uvanlig årsak til feber hos barn. Det viser en ny studie fra Tanzania. Manglende tilgang på diagnostiske tester gjør at disse tilstandene nok har vært underdiagnostisert.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Feber er blant de vanligste grunnene til å søke helsehjelp. Mangel på diagnostiske hjelpemidler kan føre til at feber blir oppfattet og behandlet som malaria. En fersk studie fra Tanzania viste imidlertid at det var et bredt spektrum av årsaker til akutt feber (1). Av de 364 pasientene var det 83 (22,8 %) som hadde malaria, men også 76 (20,9 %) med sannsynlig denguefeber, hvorav 29 fikk diagnosen bekreftet. Chikungunya var sannsynlig diagnose hos 17 pasienter (4,7 %), og det ble også funnet tilfeller av influensavirus-, rotavirus- og adenovirusinfeksjon.

Studien ble gjennomført i to perioder (regntid og tørr periode) i 2013. Man inkluderte poliklinisk behandlede barn (2 – 13 år) med feber ved et sykehus i Kilosa-distriktet, sentralt i Tanzania. Alle pasientene ble testet for malaria med tykk og tynn dråpe og for chikungunya og dengue med serologisk prøve, der positivt svar tilsa sannsynlig diagnose. I tillegg ble det gjort PCR-test på dengue (plasma) og influensa (nesesekret fra 97 pasienter), og positivt svar på disse ble karakterisert som bekreftet diagnose. Avføringsprøver fra 39 av barna ble testet for rota- og adenovirus.

Det var stor grad av overlapping av symptomer på tvers av de forskjellige diagnosene, og det ble ikke funnet symptomer som kunne skille malaria, denguefeber og chikzungunya. Treffsikkerheten på kliniske diagnoser var lav for denguefeber og chikungunya, idet mange tilfeller ble behandlet med antibiotika, f.eks. for antatt urinveisinfeksjon. Forfatterne anbefaler økt bruk av diagnostiske tester for virale tilstander for å bedre behandlingen.

Anbefalte artikler