Siden sist

Artikkel

Mange endringsprosesser i sykehus mislykkes. Kan det skyldes at helseprofesjonene utelukkes fra viktige deler av prosessen? To organisasjonseksperter skriver i en kronikk at profesjonene bør tilbake i førersetet. Kronikken er mest lest på tidsskriftet.no siden sist.

Nest mest lest er hovedsaken på tidsskriftet.no: Hvem skal ta seg av rusmiddelmisbrukeren? Det er nød nok til alle, mener Dagfinn Haarr, som siteres på Twitter.

««Behandler du folk som folk, oppfører de seg som folk» #alkoholiker #rusomsorg via @Tidsskriftet http://tidsskriftet.no/Innhold/Nyheter/2015/Januar/Hvem-skal-ta-seg-av-alkoholikeren …»

@sward_elisabeth

Er medisinen i en rivende utvikling? Nei, mye er ved det samme, skriver Erlend Hem på lederplass. Artikkelen hans er mye delt på Twitter.

«Redaktøren i @Tidsskriftet mener man bør kjøle ned fremtidsoptimismen, en rivende medisinsk utvikling er urealistisk http://tidsskriftet.no/article/3278657»

@Henrijente

Også gjesteskribent Lars Haltbrekkens artikkel Dagens bilkøer – morgendagens helsekøer er delt av mange, inkludert lederen i Yngre legers forening:

«Fin artikkel om #vinnvinn ved sykkel i @tidsskriftet frå @haltbrekken. #klima #helse http://tidsskriftet.no/article/3277357»

@marithalc

Anbefalte artikler