Selvregulering av hjernefunksjonen ved AD/HD hos barn og ungdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Selvregulering av hjernefunksjonen med «neurofeedback» viste lovende effekter i behandling av barn og ungdommer med AD/HD.

  Nezla Sehovic Duric. Foto: Erik Dankel
  Nezla Sehovic Duric. Foto: Erik Dankel

  AD/HD er en nevropsykiatrisk, multifaktoriell utviklingsforstyrrelse preget av mangel på selvregulering. Prevalensen varierer fra 2 % til 7 % på verdensbasis. Tidlig symptomdebut er karakteristisk, og vanskene kan vare ved inn i voksen alder og påvirke utdanning og sosiale og emosjonelle ferdigheter. AD/HD kan behandles medikamentelt, men ikke alle har god effekt av behandlingen.

  I arbeidet med avhandlingen gjennomførte vi er en randomisert, kontrollert studie, hittil den største i Norge, med 130 barn og ungdommer henvist til og diagnostisert med AD/HD ved BUP, Haugesund. Hovedmålet var å undersøke effekten av «neurofeedback» i behandlingen, slik det ble rapportert fra foreldre, lærere og barnet/ungdommen selv.

  «Neurofeedback» er trening i selvregulering av hjernefunksjonen ved å kontrollere egen atferd og symptomer på en hensiktsmessig måte – ved hjelp av «operant betinging og positiv forsterkning».

  Resultatene indikerer at bare halvparten av barn/unge henvist for AD/HD-symptomer til BUP møtte kriteriene for tilstanden. Dette tyder på at det er behov for å bedre kunnskapen om AD/HD i primærhelsetjenesten.

  «Neurofeedback» viste lovende effekt i behandling av AD/HD sammenliknet med medisiner ut fra det som ble rapportert fra foreldre, lærere og barn/unge kort tid etter behandlingen. Dette kan åpne for muligheten til å bruke metoden som alternativ behandling for dem som ikke responderer på medisiner eller får ugunstige bivirkninger av medisinbruk. Langtidsoppfølging er nødvendig for å evaluere effekten på sikt.

  Disputas

  Nezla Sehovic Duric disputerte for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen 4.9. 2014. Tittelen på avhandlingen er Children and adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Characteristics and treatment with neurofeedback.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media