Intrauterin fosterdød – høy alder hos mor og placentavekt

Camilla Haavaldsen Om forfatteren
Artikkel

For eldre mødre er det økt risiko for fosterdød til termin og på overtid, og de har større placentaer enn yngre mødre.

Camilla Haavaldsen. Foto: Privat

Høy alder hos mor er en kjent risikofaktor for intrauterin fosterdød. Årsaken til dette er ukjent. Redusert placentafunksjon kan være én mulig forklaring. Økt kunnskap om den økte risikoen for fosterdød hos eldre mødre er viktig, siden stadig flere kvinner velger å utsette svangerskap og fødsel.

I mitt doktorgradsarbeid brukte vi tall fra Medisinsk fødselsregister. Vi fant at det hos eldre mødre var relativt høy risiko for fosterdød til termin, og særlig hos dem som gikk over tiden. Den økte risikoen var mer uttalt i perioden 1967 – 86 enn i perioden 1987 – 2006. Bedre fosterovervåking under fødselen og bruk av ultralyd kan ha bidratt til risikoreduksjonen i de senere år.

Det er vanskelig å måle placentafunksjon på populasjonsnivå, men placentavekten er foreslått som en mulig indikator for hvor godt placenta fungerer. Vi fant at både små og store placentaer i forhold til barnets fødselsvekt er relatert til økt risiko for intrauterin fosterdød i svangerskap med fødsel før termin. Ved fødsel til termin er det hovedsakelig små placentaer som gir økt risiko for fosterdød.

Vi fant også at det hos eldre mødre er økt forekomst av store placentaer. Store placentaer er også funnet i andre høyrisikosvangerskap. Det er mulig at eldre mødre har en kompensatorisk vekst av placenta grunnet ellers dårlige vilkår.

Funnene våre kan bidra til bedre vurdering av når eldre mødre bør forløses. Mer kunnskap er nødvendig for å forstå betydningen av placentas størrelse i høyrisikosvangerskap.

Disputas

Camilla Haavaldsen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 5.6. 2014. Tittelen på avhandlingen er Fetal death: high maternal age at childbirth and the placenta.

Anbefalte artikler