Kommentar

RE: Skråblikk fra et sykehusmottak

Brigitte Kvarsnes
Interessekonflikt:  Nei

Tusen takk for et interessant innlegg fra en lege ved Orkdal sykehus (1). Jeg er akkurat kommet hjem etter et opphold på dette sykehuset, og har fått en del innsyn i systemet på vårt lokalsykehus. Derfor har jeg forfattet et skriv som er godkjent av helsepersonalet her og sent til Bent Høie. Sykehuset trenger forsterkninger, ikke nedskjæringer. Jeg har ligget masse på sykehus, både i Orkanger og i Trondheim. For meg hersker det ingen tvil: Profesjonaliteten og omsorgsevnen som Orkdal viser gang på gang, på tross av arrogante holdninger sentralt, er enestående! Dere som jobber i systemet her burde fått medalje!!!

Jeg tror at det er viktig at pasienter forstår hvilket press dere jobber under, for å prøve å påvirke det. Vi blir hørt! Jeg er veldig engasjert i sykehuset vårt og står på med nebb og klør for å redde det som reddes kan. Jeg mener sentraliseringen er en stor bløff! Hvorfor kan ikke heller sykehus ha forskjellige kompetanseområder som kan utfylle hverandre, istedenfor å samle alt på ett sted og utløse et skred av ventekøer og skrekkscenarioer som i verste fall kan gi et fatalt utslag.

Vi må stå sammen, personalet og pasienter. Først da kan vi få endringer som er forankret i en felles forståelse av hva som gagner både pasienten og personalets arbeidshverdag og rutiner. Stå på og vit at vi støtter dere i kampen!!

Litteratur

1) Lilleås E. Skråblikk fra et sykehusmottak. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:266 – 7

Published: 24.02.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media