Kommentar

RE: Skråblikk fra et sykehusmottak

Linda Linge
Romerike fysioterapi
Interessekonflikt:  Nei

Det er dessverre mange som opplever samme frustrasjon som Lilleås (1): Følg med på Helsetjenesteaksjonens diskusjon av helsepolitiske spørsmål. For å melde seg inn i diskusjonsforumet, gå til http:/mailman.uib.listinfo/aja. Der finner du mange som er enige og prøver å påvirke. Jeg anbefaler også den nylig publiserte boken Helsesviket.

Litteratur

1) Lilleås E. Skråblikk fra et sykehusmottak. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:266 – 7

Published: 10.02.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media