LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Vi liker å anklage massemediene for å påvirke folks helse i negativ retning. Vi skulle bare så gjerne visst om det stemte

Kommuniserbar sykdom

Samtaler med eldre pasienter

Pasienter innlagt I en geriatrisk sykehusavdeling var svært positive til en forhåndssamtale med lege om deres fremtidige behandling. Alle ønsket å bli involvert i viktige avgjørelser, men ikke alle ønsket at pårørende skulle være med i slike beslutningsprosesser.

Forhåndssamtaler med geriatriske pasienter

Mødre som ammer og ikke ammer

Unge mødre med en vanskelig familiesituasjon og svakt sosialt nettverk ammer mindre enn andre mødre. Helsestasjoner med ammekyndig personell har en høyere andel ammende mødre. Dette viser en kartlegging av ammepraksis basert på data fra norske helsestasjoner.

Amming kartlagt ved rutinedata

Skadelig «naturmedisin»

Naturmedisiner er ikke alltid naturlige og harmløse. Preparater solgt som urtemidler kan være toksiske, forurenset eller tilsatt potente virkestoffer. Dette kan ha alvorlige følger. Les og lær av historien om mannen som fikk et annet utseende.

En mann med endret utseende

Rusmidler som skader og lindrer

Cannabis kan føre til uhelse og sykdom, men kan også dempe plager ved flere sykdommer. Bruk av amfetamin øker risikoen for å utvikle schizofreni, men er det mulig å skille mellom amfetaminutløst psykose og schizofreni?

Amfetaminutløst psykose eller schizofreni?

Cannabis som medisin

Anbefalte artikler