En bok til alle som ser på diabetikeres føtter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Edmonds, Michael E.

  Foster, Alethea V.M.

  Managing the diabetic foot

  3, utg. 232 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-470-65505-4

  Michael Edmonds og Alethea Foster fra Kings’s College i London har gjennom de siste 25 årene vært blant de ledende ekspertene på «diabetesfoten». I 2000 publiserte de artikkelen «Simple staging system». Den beskriver på en enkel, men illustrativ og praktisk måte den ofte tragiske utviklingen fra frisk fot hos en diabetiker til amputasjon. Studier viser at opptil 85 % av amputasjonene kunne vært unngått ved bedre profylakse. Mangel på kunnskap om forebygging og behandling av den diabetiske fot er en av grunnene til at altfor mange diabetikere fortsatt må amputere en fot.

  De seks hovedkapitlene tar utgangspunktet i fasene i «the simple staging system». Dette gir boken en logisk og oversiktlig inndeling. Arbeidet mot og med diabetesfotsår er teamwork. Kapitlene i seg selv bygger igjen på seks viktige aspekter teamet må forholde seg til, nemlig å få kontroll på såret, infeksjon, avlastning, sirkulasjon, blod-glukose og opplæring av pasienten. Selv om boken fremstår som kompakt, formidler den all nødvendig kunnskap for å kunne håndtere diabetesføtter, også kunnskap om sjeldne tilstander som Charcot-osteoartropati. Ingen av de aktuelle utrednings- og behandlingsmetodene er utelatt. Sårbehandlingsprinsippene bygger på «wound bed preparation»-prinsippet. Sårbehandlingsprodukter omtales på en nøktern måte, noe som reduserer inntrykket av at det er bandasjen som gjør at sår heler. Det finnes mer enn 150 bilder av god kvalitet.

  Kapittel 4, om den infiserte foten, domineres av en flere sider lang tabell om antibiotikabehandling. Her kan man lett få inntrykk av at slik behandling spiller en sentral rolle i hvorvidt man lykkes i å redde føtter. Selv om det refereres til de siste amerikanske anbefalingene om antibiotikaterapi for diabetiske fotinfeksjoner fra 2012 (1), poengteres ikke nødvendigheten av riktig indikasjon godt nok. Dette kan bidra til et fortsatt overforbruk av antibakterielle midler også hos denne pasientgruppen.

  Boken er ment som et kortfattet oppslagsverk for å finne relevant informasjon og å ta raske avgjørelser. Man kunne derfor med fordel ha plassert tabelloversikter på slutten av hvert kapittel for å understreke denne hensikten. Jeg savner også en mer omfattende liste over anbefalt litteratur om emnet.

  Denne allikevel meget vellykkede boken anbefales alle som jobber med diabetikere, og som bryr seg om føttene. Den er lettlest og interessant for leger, sykepleiere, fotterapeuter og ortopediingeniører. Lommeformatet gjør at den alltid kan være tilgjengelig. Man får veldig mye nyttig informasjon til en grei pris.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media