Kartlegger fastlegedekningen i distriktskommuner

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Undersøkelsen skal spesielt gi bedre innsikt i bruk av vikarer i kommunal regi.

Forskningsleder Birgit Abelsen og seniorforsker Margrete Gaski ved NSDM ser med spenning frem til å motta svarene fra undersøkelsen. Foto Bjørn-Kåre Iversen, Helsefak, Universitet i Tromsø

Det er Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) som står bak undersøkelsen som i slutten av januar ble sendt kommuneoverleger i alle kommuner med under 20 000 innbyggere. I dag utgjør det 374 kommuner.

– Det er faktisk ingen som har god innsikt i bruken av vikarer i kommunal regi. Vi ønsker derfor nå å bedre kunnskapen om disse forholdene, sier forskningleder Birgit Abelsen ved NSDM.

– Forutsetningene for å få til dette er blant annet tilfredsstillende legedekning og høy stillingsstabilitet. I enkelte kommuner er stabil legedekning en stor utfordring. Ved utgangen av 2013 var det ifølge tall fra Helsedirektoratet, registrert 67 fastlegelister uten lege, sier Abelsen.

Legeløse lister

– Finnmark, Nordland og Sogn og Fjordane var de fylkene som var mest berørt av legeløse lister. Det vitner om at utfordringene er størst i distriktskommuner. Tallene gir et øyeblikksbilde som ikke forteller noe om endringer i løpet av året. Det fremgår heller ikke om dette er lister som har vært uten fast lege over lengre tid, sier Abelsen videre.

– Når faste leger mangler, blir vikarer løsningen. Det finnes i dag ingen oversikt over bruken av vikarer i allmennlegetjenesten. Vi har anekdotisk kjennskap blant annet fra dagspressen om at det pågår vikarstafetter i mange kommuner og at vekslingene i slike ofte foregår mellom leger med dårlige kunnskaper i norsk og norske forhold, men vi har liten systematisk kunnskap om dette, sier hun.

– Målsettingen er å gjøre årlige datainnsamlinger om dette temaet for å kontinuerlig bygge ny kunnskap om utfordringene knyttet til legedekning og stillingsstabilitet i distriktskommuner. Vi håper derfor at kommuneoverlegene i de aktuelle kommunene tar seg tid til å svare på undersøkelsen, avslutter Abelsen.

Anbefalte artikler