Antibiotikaresistens – et globalt helseproblem

Mattis Dahl Åmotsbakken Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter forslaget om en handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier.

– Utviklingen av antibiotikaresistens er ferd med å bli et av de viktigste globale helseproblemene i vår tid. 85 prosent av den samlede antibiotikabruken er i primærhelsetjenesten. Det er derfor her vi må inn og jobbe, og vi mener faglig monitorering kan gi gode resultater, sa Legeforeningens president Hege Gjessing til komiteen. Gjessing understreket i en stortingshøring i desember alvoret i situasjonen og nødvendigheten av tilbakemelding på forskrivningspraksis i primærhelsetjenesten.

Nøkkelen til god monitorering av antibiotikaforskrivning er faglig legitimitet og at resultatene kan brukes direkte til å forbedre klinisk praksis. Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) er i følge Gjessing og Marit Hermansen i Norsk forening for allmennmedisin riktig vei å gå i kampen mot antibiotikaresistens.

– SKIL er viktig og kan bidra. Metodene er å heve bevisstheten rundt forskrivning, gi faglige råd, drive veiledning og legge til rette for læring kollegaer i mellom. Senteret har allerede stor legitimitet i fagmiljøet, understreket Gjessing.

Legeforeningen deltok i høringen med Hege Gjessing og Marit Hermansen.

Les mer: http://legeforeningen.no/Nyheter/2014/Ga-faglige-svar-om-LAR-og-antibiotikaresistens-i-Stortinget/

Anbefalte artikler